Amenhotep

Amenhotep - De Zonnegloed - Dierenpark - Dieren opvangcentrum - Sanctuary

Amenhotep werd samen met 78 andere koningspythons in beslag genomen door de dienst Dierenwelzijn bij een kweker. De kweker had geen milieuvergunning voor het houden van deze dieren en verzorgde de dieren zeer slecht. De pythons zaten onder de mijten, meerdere dieren lagen dood in hun bak en verschillende anderen waren erg mager en ondervoed. Het Natuurhulpcentrum ving de dieren op en ging op zoek naar geschikte opvangplekken. Amenhotep vond zo een nieuwe thuis in De Zonnegloed.

Rescue missie

Help mee met deze lopende rescue missie