Mindy

Mindy - De Zonnegloed - Dierenpark - Dieren opvangcentrum - Sanctuary

Mindy werd samen met een andere sporenschildpad in beslag genomen door de dienst Dierenwelzijn bij een particulier. Een inbeslagname gebeurt enkel bij ernstige dierenmishandeling (verwaarlozing, te klein verblijf, illegaal houden van een dier, geen officiële papieren, …).

Rescue missie

Help mee met deze lopende rescue missie