Onze missie

De Zonnegloed is een Europees erkend dierenopvangcentrum - sanctuary.  Het is een centrum dat wilde in- en uitheemse dieren die misbruikt of achtergelaten werden, gewond zijn of anderszins in nood verkeren, redt, verzorgt en opvang biedt.

Aan dieren die om dieverse redenen niet (terug) in het wild kunnen leven, biedt vzw De Zonnegloed levenslang opvang.

Hierbij staat het welzijn van elk individueel dier centraal bij elke handeling die de sanctuary doet.  Bovendien voert het opvangcentrum een niet-fokbeleid en non-kill beleid.  Daarnaast is educatie, opleiding en sensibilisatie een belangrijk onderdeel van de werking.

 

Onze principes

Niet - gedomesticeerde, exotische dieren zijn voelende, zelfstandige wezens die niet voor economisch belang zouden moeten dienen.  Volgens onze filosofie hoort ieder dier ook zo behandeld te worden: als een levend wezen met bewustzijn en gevoelens.  Dit houdt onder meer in dat het voor dieren mogelijk moet zijn om zich zo natuurlijk mogelijk te gedragen, in een omgeving die zo dicht mogelijk bij hun natuurlijke omgeving staat.  We kregen de aarde van God en mogen van alles wat leeft op en rond die aarde respectvol en dankbaar genieten; er wonen en ten volle leven omringd door haar schoonheid.

Helaas worden dieren binnen het Europees rechtssysteem gezien als goederen.  Dit betekent dat niet gedomesticeerde, exotische dieren in principe mogen worden verhandeld en dat men vrij is ze op welke wijze dan ook te houden en te gebruiken. Gelukkig is er, naast de algemene dierenbeschermingswetten, ook regelgeving die betrekking heeft op de bescherming van deze diersoorten.

Deze bestaande wet- en regelgeving heeft echter veel tekortkomingen en barst van de mazen.  Hierdoor worden de grote economische belangen die met de handel in exotische dieren gemoeid zijn, beschermd en in stand gehouden.  De intrinsieke waarde van de dieren wordt hierbij meestal over het hoofd gezien.