Koningspythons opgevangen

Vandaag werden er drie koningspythons opgevangen. 

De dieren werden in beslag genomen door de dienst Dierenwelzijn bij een kweker. Er werden bij de inbeslagname 78 koningspythons geteld. De kweker had geen milieuvergunning voor het houden van deze dieren en verzorgde de dieren zeer slecht. De pythons zaten onder de mijten, meerdere dieren lagen dood in hun bak en verschillende anderen waren erg mager en ondervoed. Het Natuurhulpcentrum ving de dieren op en ging op zoek naar geschikte opvangplekken. Nefertiti vond zo een nieuwe thuis in De Zonnegloed.