en fr

Chinese wateragame Physignathus cocincinus

Dieren in onze sanctuary

Nathus
Geboortedatum
01-01-2001
Datum aankomst
28-02-2019

Nathus is een van de zovele reptielen die door particulieren worden gehouden, maar die de zorg voor de diertjes niet aankunnen. De dieren worden door de particulieren zelf binnengebracht bij een opvangcentrum of worden opgevangen nadat ze gedumpt werden en door andere mensen gevonden.


Chinese wateragame - De Zonnegloed - Dierenpark - Dieren opvangcentrum - Sanctuary Adopteer deze Chinese wateragame

Kenmerken

Grootte:
80 cm
Voedsel:
Insecten, kikkers, hagedissen, muizen, vogels, fruit
Gewicht:
700 gr
Leeftijd:
18 jaar/ans/years
Status:
Niet geëvalueerd
Familie:
Chinese wateragame
Leefomgeving:
Tropisch regenwoud
Leefgebied:
Zuidoost-Azië

Waar voelt hij zich op zijn best?

De Chinese wateragame of groene wateragame leeft in het tropisch regenwoud van Zuidoost-Azië.

Wat eet hij graag?

Het zijn behendige jagers die zich vooral voeden met grote insecten, kikkers, kleine hagedisjes, muizen, vogels en in zeldzame gevallen ook met fruit.

Weetje

Ze hebben een 'derde oog': een stuk huid met lichtgevoelige cellen die geen beeld kunnen vormen zoals de andere twee ogen, maar wel grove licht/donker-verschuivingen kunnen waarnemen, handig als een vijand van boven nadert, zoals een roofvogel.

 

MEER INFO

Leefgebied
De Chinese wateragame leeft in het tropisch regenwoud van Zuidoost-Azië. Ze houden zich altijd op in de nabijheid van rivieren en poelen, waar ze bij de minste verstoring in het water duiken. Hun biotoop bevindt zich hoog in de bomen van tropische regenwouden.

Uiterlijk
De mannetjes worden groter dan de wijfjes en hebben een duidelijk afgetekende rugkam, die bij de wijfjes nauwelijks zichtbaar is. Ze kunnen 80 cm lang worden met een romp van 25 cm en een staart van 55 cm.

De Chinese wateragame heeft een groene kleur dat een goede camouflage geeft tussen het gebladerte.

De staart vertoont bij volwassen dieren een gebandeerd patroon, dat bij de staartwortel overgaat in een egale, lichtgroene kleur. De staart is afgeplat, zoals een peddel, wat er voor zorgt dat hij zicht goed kan voortbewegen in het water.
Drie of vier lichtere schuine strepen in de zij en de zwarte strepen van de ogen tot de nek zijn typerend voor de dieren. De mannetjes zijn van de vrouwtjes te onderscheiden door een grotere stekelkam op rug en met name nek en staartwortel, meer donkere strepen van oog naar nek, een grotere kop en een fellere buik, meestal oranjegeel in plaats van lichtgeel.

Ook de Roofvogelsfemorale poriën, de poriën in de dijen, zijn bij het mannetje duidelijk groter. Net als bij veel andere hagedissen zit er 6 tot 8 mm van het einde van de nekkam een 'derde oog': een stuk huid met lichtgevoelige cellen die geen beeld kunnen vormen zoals de andere twee ogen, maar wel grove licht/donker-verschuivingen kunnen waarnemen, handig als een vijand van boven nadert, zoals een roofvogel.

Voortbeweging
De Chinese wateragame kan goed klimmen en springen, maar is ook een uitstekende zwemmer die geruime tijd onder water kan blijven.

Wetenswaardigheden
Word ook wel groene of Indochinese wateragame genoemd

Voedsel in de natuur
Het zijn behendige jagers die zich vooral voeden met grote insecten, kikkers, kleine hagedisjes, muizen, vogels en in zeldzame gevallen ook met fruit.

Na een maaltijd wordt in het water 'gepoedeld'; de kop wordt in het water geschud, terwijl de poten langs de kop strijken. Dit dient om zich van parasieten en voedsel- en huidresten te ontdoen.

Gedrag
Ze leven in kolonies met één dominant mannetje per groep.

Het is een erg levendige diersoort

Wateragamen kennen, net als andere leguaanachtigen, een vorm van communicatie die bestaat uit knikkende bewegingen met de kop en zwaaiende voorpoten. Het is niet met zekerheid bekend waar de morseachtige signalen voor dienen, maar waarschijnlijk zijn het waarschuwingen voor concurrentie en uitnodigende signalen voor exemplaren van het andere geslacht.

Predatie
Ze houden zich altijd op in de nabijheid van rivieren en poelen, waar ze bij de minste verstoring in het water duiken. Vooral roofvogels vormen een bedreiging.

Voortplanting in de natuur
De mannetjes maken de wijfjes het hof door het voortdurend knikken met de kop. Na de paring graven de wijfjes een kuil in vochtige, losse grond waarin ze haar 10 à 15 eieren aflegt, die ze daarna zorgvuldig toedekt. Afhankelijk van de temperatuur komen de jongen na 2 tot 3 maanden uit het ei. Slechts enkelen zullen volwassen worden, de rest valt ten prooi aan predatoren.

De Chinese wateragame wordt gemiddeld 18 jaar.

Bedreiging
De Chinese wateragame werd nog niet geclassificeerd door het IUCN.

Bronnen
www.studio-evenaar.nl
www.wikipedia.org
www.iucnredlist.org

Adopteer deze Chinese wateragame