en fr

Steenuil Athene noctua

Dieren in onze sanctuary

Artemis
Geboortedatum
01-01-2001
Datum aankomst
03-09-2020
Artemis

Artemis werd in beslag genomen bij een particulier en werd tijdelijk opgevangen door het Natuurhulpcentrum. Een inbeslagname gebeurt enkel bij ernstige dierenmishandeling (volière zonder vliegruimte, verwaarlozing, illegaal houden van een dier, geen officiële papieren, …).


Steenuil - De Zonnegloed - Dierenpark - Dieren opvangcentrum - Sanctuary Adopteer deze Steenuil

Kenmerken

Grootte:
22 cm
Voedsel:
Kleine zoogdieren en vogels
Gewicht:
180 g
Leeftijd:
16 jaar
Draagtijd:
29 dagen broedtijd
Familie:
Steenuilen
Leefomgeving:
Open gebieden met kleine landschapselementen
Leefgebied:
Europa, Azië en Noord-Afrika

Waar voelt hij zich op zijn best?

De steenuil voelt zich het best op het platteland. Je treft hem vaak overdag aan terwijl hij van het zonnetje geniet op paaltjes of knotwilgen.

Wat eet hij graag?

Insecten, amfibieën, regenwormen.

Weetje

Het is een standvogel, wat wil zeggen dat hij broedt en overwintert in dezelfde streek.

 

MEER INFO

Leefgebied
Europa, Noord-Afrika en grote delen van Azië

Uiterlijk
De steenuil is de kleinste uil van Vlaanderen. Hij valt op door zijn gedrongen gestalte, felgele ogen en witte wenkbrauwstrepen, ronde kop.

Wetenswaardigheden
Volwassen steenuilen blijven gewoonlijk het gehele jaar in de naaste omgeving van de broedplaats. Jonge steenuilen zwerven uit, het merendeel vestigt zich op minder dan 10 km van de geboorteplaats.

Voedsel in de natuur
Insecten, amfibieën, regenwormen. Toch staan er uitzonderlijk ook muizen of zelfs ratten op zijn menu.

Gedrag
- De steenuil leeft solitair.
- Hij heeft verschillende jachttechnieken, zoals observeren vanaf een paaltje, over de grond lopen en rennen of jagen vanuit een lage vlucht.

Voortplanting in de natuur
Hij bouwt zijn nest in holten van fruitbomen, knotwilgen en oude schuurtjes. Er zijn ook speciaal voor de steenuil ontworpen nestkasten. De moeder legt twee tot zes ronde, witte eieren. Broedperiode van half april tot half mei. Normaliter één legsel per jaar. Broedduur: 24-28 dagen.

Bedreiging
De steenuil staat op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels in de categorie ‘kwetsbaar’ en is als 'niet bedreigd' geclassificeerd door het IUCN.

Bronnen
https://www.natuurpunt.be/pagina/steenuil
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/steenuil

 

 

 

Adopteer deze Steenuil