en fr

Wolf Canis lupus

Dieren in onze sanctuary

Arman
Geboortedatum
01-04-2020
Datum opgevangen
07-12-2021
Arman

Arman werd samen met een andere wolf als pup weggehaald bij een vrouw in Oekraïne. De vrouw hield meerdere wilde dieren illegaal als huisdier, waaronder ook een das. Toen ze met een van de wolvenpups naar de dierenarts ging, omdat de das de pup gebeten had en een botbreuk had veroorzaakt, lichtte de dierenarts de plaatselijke autoriteiten in. Zij namen de dieren in beslag en brachten de dieren naar een opvangplek. Nu kunnen ze samen genieten van een ruim verblijf en leren om terug echt wolf te zijn.


Malish
Geboortedatum
01-04-2020
Datum opgevangen
07-12-2021
Malish

Malish werd samen met een andere wolf als pup weggehaald bij een vrouw in Oekraïne. De vrouw hield meerdere wilde dieren illegaal als huisdier, waaronder ook een das. Toen ze met een van de wolvenpups naar de dierenarts ging, omdat de das de pup gebeten had en een botbreuk had veroorzaakt, lichtte de dierenarts de plaatselijke autoriteiten in. Zij namen de dieren in beslag en brachten de dieren naar een opvangplek. Nu kunnen ze samen genieten van een ruim verblijf en leren om terug echt wolf te zijn.


Wolf - De Zonnegloed - Dierenpark - Dieren opvangcentrum - Sanctuary Adopteer deze Wolf

Kenmerken

Grootte:
1 tot 1.6 m
Voedsel:
Hert, konijn, rat,
Gewicht:
25 tot 40 kg
Leeftijd:
14 - 16 jaar/ans/years
Draagtijd:
62 - 75 dagen/jours/days
Status:
Niet bedreigd
Familie:
Wolf
Leefomgeving:
Van bossen tot graslanden tot berggebieden
Leefgebied:
Noordelijk halfrond

Waar voelt hij zich op zijn best?

De wolf leeft op de toendra's, steppen, prairies, dichte bossen, laagland en in de gebergten van het noordelijk halfrond.

Wat eet hij graag?

Als de wolf deel is van een roedel (groep), staan vooral grotere hoefdieren zoals elanden, edelherten, reeën en wilde zwijnen op het menu. Moet de wolf alleen jagen, dan zullen eerder knaagdieren, haasachtigen en vogels zijn prooi zijn.

Leuke weetjes

  • De wolf kan tonen horen tot 40 kHz, tonen die te hoog zijn voor het menselijk gehoor.
  • Honden en wolven kunnen vruchtbare nakomelingen voortbrengen.
  • Wolven kunnen bijna helemaal om zich heen kijken in een hoek van 270 graden. De mens kan maar 180 graden om zich heen kijken
  • De enkelingen van de roedel die aan voorplanting mogen doen, presteren het meest tijdens de jacht.
  • Wolven kunnen snel lopen, van 50 tot 60 km/u. Maar ook zwemmen is voor hen geen probleem.
  • Er is een geval bekend waarin een wolf op één dag 190 kilometer aflegde.
  • Een eenzame wolf die op zoek gaat naar een partner kan hele grote afstanden afleggen, tot wel duizend kilometer.
  • Het afbakenen van een territorium gebeurt door middel van urineren. Dit gebeurt enkel door de dominante dieren.
  • Men communiceert met geluiden, lichaamstaal en geuren.
  • Wolven uit verschillende gebieden huilen op een andere manier. Ze begrijpen elkaar wel.

 

MEER INFO

Leefgebied
Je kan de wolf over de gehele Holarctis terugvinden. Dit beslaat het gebied in het noorden tot voorbij de poolcirkel, en in het zuiden tot Mexico, Zuid-Europa, Noord-India, China en zelfs Arabië.

De grootte van een territorium van een roedel is afhankelijk van het aanbod aan voedsel. Deze ligt tussen de 200 en 2000 km². Het is een teef (vrouwelijke wolf) die de locatie van een nieuw territorium bepaalt.

Uiterlijk
De wolf heeft een kop-romp lengte van 1 tot 1,5m met een schouderhoogte van gemiddeld 73cm en een staart van 30 tot 50cm. Het gewicht varieert enorm. Een mannetje weegt tussen de 20 en de 80kg, een vrouwtje tussen de 18 en 50kg.

Doordat de wolf zo verspreid voorkomt, is ook zijn vachtkleur zeer variabel. Er zijn wolven die zuiver wit zijn, maar ook vachtkleuren in verschillende tinten blond, room, oker, grijs, bruin en zelfs zwart zijn mogelijk. De vacht van een vrouwtje kan rodere kleuren vertonen. 

Voortplanting in de natuur
Wolven leven in sociale groepen die men een roedel noemt. Deze familiegroep is strikt georganiseerd. Aan het hoofd staan een mannetje en vrouwtje die met alfa worden aangeduid. Gewoonlijk hebben zij het alleenrecht op voorplanting. De overige groepsleden zijn meestal nakomelingen van dit paar die hoogstens twee jaar in de roedel blijven.

In het wild zal een wolvin pas op tweejarige leeftijd vruchtbaar worden. Dit is afhankelijk van de omgevingsfactoren. In gevangenschap is dit reeds op de leeftijd van 9-10 maanden. De wolvin is ongeveer 62 tot 75 dagen drachtig en een gemiddelde worp bestaat uit vijf of zes dieren. De welpen zien hun eerste levenslicht wanneer het wat warmer wordt.  Het nest wordt gemaakt in een grot of hol. Soms wordt dit nest zelf gegraven of wordt een bestaand hol van een vos of das vergroot.

Hoe groot de roedel wordt is afhankelijk van het voedselaanbod. Wanneer er een groter aanbod is, zoals in Alaska, kan de roedel wel uit dertig dieren bestaan. Is er weinig voedsel voorhanden dan bestaat de familiegroep enkel uit ouders en welpen.

Bedreiging
De wolf heeft weinig vijanden. De jagende mens is zijn belangrijkste tegenstander. Naast de mens blijken tijgers de enige serieuze roofdieren van de wolven te zijn.
In de gebieden waar zowel wolven en tijgers voorkomen, zoals in oost Rusland, heerst er een concurrentie qua voedsel.

De wolf wordt door het IUCN geclassificeerd als ‘niet bedreigd’.

Bronnen
www.wikipedia.org
www.iucnredlist.org
https://www.geologievannederland.nl

Adopteer deze Wolf