HELP MEE en maak het verschil tussen leven en dood
voor wilde dieren in nood.

 
Ons toevluchtsoord biedt levenslang onderdak aan zij die het meest kwetsbaar en minst weerbaar zijn.
Aan zij die werden verlaten, gedumpt, misbruikt of verwaarloosd, vaak komende uit gruwelijke eenzame gevangenissituaties.
Bij ons kunnen de vele wilde dieren die niet meer terug naar de natuur kunnen, herstellen en samenleven met soortgenoten. 
Bij ons krijgen ze opnieuw een toekomst.
 
Onze dieren hebben uw hulp keihard nodig !  We ontvangen geen enkele subsidie voor onze werking.
 
 
Stage - De Zonnegloed - Dierenpark - Dieren opvangcentrum - Sanctuary

Stage

Dierenzorg, onthaal, preventie, technisch & groen.

Help mee

Pas gered

Lopende reddingsacties