Tmaniya

Tmaniya - De Zonnegloed - Dierenpark - Dieren opvangcentrum - Sanctuary

Tmaniya komt van een dierenpark dat omwille van de maatregelen tijdens de coronacrisis in 2020 en de strengere dierentuinwetgevingen de deuren sloot. In die periode sloten wereldwijd veel zoos de deuren en moesten er plots honderden dieren opgevangen worden. Ook hier in De Zonnegloed hebben we het moeilijk gehad, maar dankzij de vele steun van sympathisanten hebben we toch, naar onze mogelijkheden en capaciteit, alles op alles gezet om meerdere dieren in nood opvangen.

Rescue missie

Help mee met deze lopende rescue missie