en fr

Noordelijke witwangdwergooruil Ptilopsis leucotis

Dieren in onze sanctuary

Zappa
Geboortedatum
01-01-2013
Datum opgevangen
26-06-2021
Zappa

Zappa werd in beslag genomen door Dierenwelzijn bij een particulier. Via het Natuurhulpcentrum vond hij een nieuwe thuis in De Zonnegloed. Een inbeslagname gebeurt enkel bij ernstige dierenmishandeling (volière zonder vliegruimte, verwaarlozing, illegaal houden van een dier, geen officiële papieren, …).


Noordelijke witwangdwergooruil - De Zonnegloed - Dierenpark - Dieren opvangcentrum - Sanctuary Adopteer deze Noordelijke witwangdwergooruil

Kenmerken

Grootte:
Tot 24 cm
Voedsel:
Insect, vogel, konijn, rat,
Gewicht:
180 tot 275 gram
Draagtijd:
1 maand/mois/month
Status:
Niet bedreigd
Familie:
Leefomgeving:
Savanne en half open bossen
Leefgebied:
Sub-Sahara Afrika

Waar voelt hij zich op zijn best?

De noordelijke witwangdwergooruil leeft in de half open bosgebieden van Centraal Afrika.

Wat eet hij graag?

Ze eten graag insecten, kleine vogels, knaagdieren en andere kleine zoogdieren.

Weetje

Wanneer er een andere uil die even groot is als de noordelijke witwangdwergooruil een bedreiging vormt, dan kunnen ze hun postuur groter doen lijken zodat ze imposanter overkomen. Is de andere uil veel groter dan hen, dan maken ze zich juist zeer smal in de hoop volledig op te gaan in de omgeving.

De noordelijke witwangdwergooruil kan op grotere prooien jagen dan de meeste andere uilen.

 

MEER INFO

Leefgebied:
De noordelijke witwangdwergooruil leeft in de half open bosgebieden van Centraal Afrika.

Uiterlijk:
Deze uil wordt ongeveer 24 cm groot. Het mannetje weegt tussen de 185 en de 240 gram en het vrouwtje tussen de 225 en de 275 gram.

Opvallend zijn de korte staart en de oorpluimen.

De uil heeft een wit gezicht dat omlijst wordt door een zwarte band. De oogkleur varieert tussen oranjegeel en rood.

Wetenswaardigheden:
Wanneer er een andere uil die even groot is als de noordelijke witwangdwergooruil een bedreiging vormt, dan kunnen ze hun postuur groter doen lijken zodat ze imposanter overkomen. Is de andere uil veel groter dan hen, dan maken ze zich juist zeer smal in de hoop volledig op te gaan in de omgeving.

De noordelijke witwangdwergooruil kan op grotere prooien jagen dan de meeste andere uilen.

Voedsel in de natuur:
Ze eten graag insecten, kleine vogels, knaagdieren en andere kleine zoogdieren.

Gedrag:
De noordelijke witwangdwergooruil jaagt vooral ’s nachts. Vanaf een hoge tak speuren ze de omgeving af naar een prooi. Wanneer ze een prooi hebben opgemerkt, duiken ze geruisloos neer en kunnen de prooi zo ongemerkt aanvallen.

Voortplanting in de natuur:
Een nest bevat meestal 2 tot 4 eieren. Zowel het mannetje als het vrouwtje zullen om de beurt op de eieren broeden. Na een maand komen de eieren uit en de kuikens zullen door beide ouder gevoed en beschermd worden.

Bedreiging:
De noordelijke witwangdwergooruil wordt door het IUCN geclassificeerd als ‘niet bedreigd’.

Bronnen:
www.wikipedia.org
www.iucnredlist.org

Adopteer deze Noordelijke witwangdwergooruil