Aten

Aten - De Zonnegloed - Dierenpark - Dieren opvangcentrum - Sanctuary

Aten maakt deel uit van een groep heilige ibissen die van een buitenlandse dierentuin kwamen. Omdat deze soort op de lijst van exotische invasieve exoten staat, mag er niet meer gekweekt worden ermee. Daarom is het moeilijk voor dierentuinen voor een teveel aan dieren nog te kunnen herplaatsen aangezien weinig dierentuinen deze soort nog in collectie wil hebben. Gelukkig kon De Zonnegloed wel een positief antwoord geven.

Rescue missie

Help mee met deze lopende rescue missie