Vrijwilligerswerk bouw en groen

Wil je ons helpen om de groene kant van ons park te onderhouden of mee te helpen met de
technische ploeg: verblijven bouwen en verbouwen. 

Wat houdt vrijwilligerswerk in? 

Bouw: De Zonnegloed beschikt over een technische ploeg. Deze is constant in de weer om nieuwe verblijven te bouwen
en oudere verblijven te renoveren. Er komen dan ook steeds nieuwe dieren bij. 
Het vrijwilligerswerk omvat het dienen van de werkmannen, allerlei klusjes, ... of gewoon waar je handig in bent.

Groen: De Zonnegloed houdt niet enkel van dier en mens, ook van de natuur. Om ons park zo natuurlijk mogelijk te houden, 
staan er veel bomen, struiken,... Die vragen natuurlijk de nodige verzorging. 

→ Klik hier voor uw vrijwilligerswerk aanvraag in te vullen.