en fr

Roodpootbosuil Strix rufipes

Dieren in onze sanctuary

Saborni
Geboortedatum
01-01-2012
Datum opgevangen
24-10-2012
Saborni

Saborni en Rufipes werden binnengebracht op 24/10/2012 door het Natuurhulpcentrum Opglabeek.  De uiltjes werden afgestaan na het overlijden van hun eigenaar.  De erfgenamen konden zelf niet voor de dieren zorgen.


Roodpootbosuil - De Zonnegloed - Dierenpark - Dieren opvangcentrum - Sanctuary Adopteer deze Roodpootbosuil

Kenmerken

Grootte:
37 - 43 cm
Voedsel:
Insect, rat, vogel, kuiken
Gewicht:
v.550g - m.440g
Leeftijd:
20 jaar/annéess/years
Draagtijd:
30 - 35 dagen/jours/days
Status:
Niet bedreigd
Familie:
Roodpootbosuil
Leefomgeving:
Bosrijke gebieden
Leefgebied:
Chili en Argentinië

Waar voelt hij zich op zijn best?

Deze soort komt voor in de bosachtige gebieden van centraal-Chili tot Tierra del Fuego

Wat eet hij graag?

Kleine knaagdieren en insecten.

Weetje

Roestpootuilen kunnen zo'n 10 tot 12 verschillende geluiden maken
in tegenstelling tot andere uilen die 2 tot 4 geluiden maken.

 

MEER INFO

Habitat en leefgebied
De uil komt voor van centraal-Chili en westelijk Argentinië tot aan Vuurland en kan soms gezien worden op de Falklandeilanden.

Het leeft in zowel dichte, vochtige bergbossen met veel kortsmos, als meer open bossen in de lagere gebieden.

Voeding
Als uil is het een echte jager. Zo vangt het kleine zoogdieren, vogeltjes en insecten.

Uiterlijk
De roodpootbosuil is een middelgrote (30 à 40 cm) uil met roodbruine en witte strepen. Het lijkt ook een beetje een masker op te hebben door een witte aftekeningen. Het masker zelf lijkt donkerrood tot bruin te kleuren, met heel donkere ogen. De poten zijn oranjebruin.

Levenswijze
Omdat de roodpootbosuil zich nogal graag verbergt, is er weinig van bekend. Maar zoals de meeste (maar niet alle!) uilen is het actief ’s nachts en slaapt het overdag.

Wetenswaardigheden
Je kan het wat vergelijken met onze eigen bosuil van levensstijl. Onze bosuil is wel niet gestreept en heeft geen duidelijke patronen.

Een kenmerk waar je altijd best op let bij het determineren van een uil, is de aan- of afwezigheid van “oortjes”, kleine opstaande veertjes. De roodpootbosuil, net als alle andere Strix-uilen hebben dit niet. De laplanduil, de grootste uilensoort, is hier ook een voorbeeld van.

Voortplanting in de natuur
In het najaar legt het vrouwtje twee of drie eieren in een holte in een boom.

Bedreiging
De soort is “Niet Bedreigd”, maar hun habitat wordt toch aangetast door ontbossing. Wat nu nog geen probleem is, kan het altijd worden.

Adopteer deze Roodpootbosuil