en fr

Emoe Dromaius novaehollandiae

Dieren in onze sanctuary

Bachuz
Datum opgevangen
01-06-2010
Bachuz

De dieren uit de tijd dat De Zonnegloed nog enkel een educatieve kinderboerderij was, blijven natuurlijk ook op De Zonnegloed wonen. Bachuz is ook een dier die hier al van in dat prille begin aanwezig was voordat we een Sanctuary werden.


Sidney
Geboortedatum
07-10-2020
Datum opgevangen
19-04-2024
Sidney

Emoe Sidney werd samen met twee andere emoes, zeven pauwen en 105 kuikens in december 2023 in Rotselaar in beslag genomen. De dieren werden in slechte omstandigheden gehouden en verkeerden in slechte conditie. Het Animal Disaster Team (ADT) bracht de dieren naar het Natuurhulpcentrum.


Riley
Geboortedatum
07-10-2020
Datum opgevangen
19-04-2024
Riley

Emoe Riley werd samen met twee andere emoes, zeven pauwen en 105 kuikens in december 2023 in Rotselaar in beslag genomen. De dieren werden in slechte omstandigheden gehouden en verkeerden in slechte conditie. Het Animal Disaster Team (ADT) bracht de dieren naar het Natuurhulpcentrum.


Emoe - De Zonnegloed - Dierenpark - Dieren opvangcentrum - Sanctuary Adopteer deze Emoe

Kenmerken

Grootte:
1.5 - 2 m
Voedsel:
graan, bes, gras, insect
Gewicht:
60 kg
Leeftijd:
30 jaar/ans/years
Draagtijd:
48 - 56 dagen/jours/days
Status:
Niet bedreigd
Familie:
Emoe
Leefomgeving:
Australië
Leefgebied:
Australië

Waar voelt hij zich op zijn best?

De grootste nog levende vogelsoort na de struisvogel en bewoont de meeste gebieden van Australië.  Behalve gebieden die dichtbevolkt zijn.  

Echt nomaden.

Emoes zijn nomadische vogels.  Zij trekken de regen achterna op zoek naar zaden, bloemen, fruit, knoppen, scheuten, insecten en rupsen.  Emoes kunnen grote afstanden afleggen in een snelle economische draf, maar indien nodig kunnen ze voor korte tijd wel 50 km/h halen.

 

MEER INFO

Leefgebied

De emoe is na de struisvogel de grootste nog levende vogelsoort en de grootste van Australië. De vogel bewoont de meeste gebieden van het continent, behalve gebieden die dichtbevolkt zijn, dicht bebost zijn of bedekt zijn door woestijn.

Emoes hebben een voorkeur voor bossavannen, graslanden en subtropische gebieden. Ze voelen zich aangetrokken door gebieden met stilstaand water.

Uiterlijk

Een emoe is gemiddeld 1.75 meter hoog en weegt 36 tot 40 kg. Het mannetje is gewoonlijk wat kleiner dan het vrouwtje. Aan de poot hebben ze drie naar voren gerichte tenen en geen achterwaarts gerichte teen. Verder hebben ze lange, kale poten. Het is de enige vogel met kuitspieren. Hierdoor zijn ze zowel goed in sprinten als in het lange afstand lopen. Ze kunnen snelheden van 50 km/u halen. Gemiddeld lopen ze met een snelheid van 10 km/u. Door hun sterke poten kunnen ze hekken kapot trappen en roofdieren verminken.

Ze hebben slordig uitziende, niet gestroomlijnde veren. De veren zijn licht van kleur, behalve de punten. De voornaamste functie van de veren is bescherming tegen het zonlicht. Het verenpak laat maar zo'n 2% van de zonnewarmte door. Ze hebben rudimentaire vleugels waar ze wel mee kunnen slaan maar niet mee kunnen vliegen. De kop is bedekt met onregelmatige zwarte veren. De zwarte snavel is gespecialiseerd in het eten van gras.

De jongen hebben in de lengterichting afwisselde lichte en donkere strepen wat een goede camouflage is.

Voortbeweging

Emoes kunnen op zoek naar dekking, wild en onvoorspelbaar rennen. Ze kunnen een snelheid van 50 km/u halen en kunnen ook goed zwemmen.

Wetenswaardigheden

Emoes houden insectenplagen onder de duim.
Ze hebben drie naar voren gerichte tenen en geen naar achter gerichte teen.
De eieren en het vlees zijn gewilde producten en er zijn vele emoe-fokkerijen in Australië en andere continenten.
Het zijn de enige vogels met kuitspieren.
Voedsel in de natuur
Emoes eten voornamelijk vruchten, zaden, bloemen, scheuten, insecten, rupsen en kleine dieren. Ze eten ook wel dierlijke uitwerpselen. Ze hebben geen krop om eten in op te slaan of te verteren maar hebben een aangepaste slokdarm waar voedsel meer dan 30 minuten in kan worden opgeslagen alvorens het naar de maag gaat. Aangezien ze soms weken niet kunnen eten slaan ze grote hoeveelheden vet op om niet te verhongeren. Tijdens periodes zonder eten kunnen ze meer dan de helft van hun lichaamsgewicht kwijtraken. Hierdoor kan het mannetje ook zo lang op het nest blijven zitten zonder te eten en te drinken.

Gedrag

Emoes zijn nomadische vogels. Zij trekken de regen achterna op zoek naar zaden, bloemen, fruit, knoppen, scheuten, insecten en rupsen. Emoes kunnen grote afstanden afleggen in een snelle economische draf, maar indien nodig kunnen ze voor korte tijd 50 km/u halen. Omdat ze voortdurend onderweg zijn op zoek naar water en voedsel, hebben ze een dynamisch leefgebied van 5 tot 10 km2.

Emoes leven meestal alleen. Ze komen soms wel in hele troepen tezamen, maar dat is meer omdat het voorradige voedsel ze bijeen brengt. Het zijn strikte dagdieren. Wanneer ze slapen worden ze vaak wakker om zien of er geen roofdieren in de beurt zijn.

Broedende mannetjes zijn zeer agressief.

Predatie

De belangrijkste natuurlijke vijand is de dingo die het op de eieren heeft voorzien. Een dingo leidt het mannetje af waardoor het nest bloot komt te liggen. Wanneer hij een emoe aanvalt probeert hij zich te richten op de kop en de nek. De emoe reageert hierop door snel weg te springen of door te schoppen. Een trap kan voor een dingo dodelijk zijn.

Tegen arenden en havikachtigen kan een emoe zich echter moeilijk verdedigen. De wingstaartarend zal proberen om de nek van de emoe te breken door naar hem te duiken. Ook varanen proberen de eieren te stelen.

Voortplanting in de natuur

De emoe paart in hartje zomer van december tot januari en broedt in de koelere maanden. Als de dagen beginnen te korten ondergaat het mannetje hormonale veranderingen, verliest zijn eetlust en begint een ruw nest te bouwen van boombast, takjes, gras en bladeren.

Aangezien het vrouwtje het sperma kan opslaan kan ze iedere twee tot drie dagen een groot, dikschalig groen ei leggen wat 1 kg weegt. Ze kan 5 tot 24 eieren leggen maar gemiddeld zijn het er 10. Zo nodig maakt ze meer nesten die door andere mannetjes worden bebroed. In één nest kunnen ook eieren van meerdere vrouwtjes liggen.

Het mannetje begint te broeden nadat het laatste ei is gelegd. Dit doet hij om de broedperiode zo kort mogelijk te houden. De volgende acht weken eet, drinkt noch ontlast hij zich. Hij staat alleen zo'n tien keer per dag op om de eieren te draaien. Als de eieren uitkomen is hij een derde van zijn lichaamsgewicht kwijt. Het wijfje is er dan allang met andere mannetjes vandoor.

Ondanks alle vaderlijke zorgen slagen vooral varanen er vaak in eieren te stelen, maar gemiddeld halen zo'n vier van de zeven kuikens het tot de volwassenheid. Na 48 tot 56 dagen komen alle eieren uit. Het geboortegewicht van de jongen is ongeveer 500 gram.

De kuikens zijn nestvlieders, ze zijn zo'n 25 cm hoog, zijn bruin gestreept en de vader leidt ze een half jaar rond om ze te beschermen en te leren hoe te overleven. Hij pikt daarbij vaak ook adoptiekinderen op. De kuikens groeien snel, tot een kilo per week en na ruim een jaar zijn ze volwassen. In het wild leven emoes zo'n jaar of tien, maar in gevangenschap kunnen ze meer dan het dubbele daarvan bereiken.  Emoes zijn na 18 tot 20 maanden geslachtsrijp.

Bedreiging

Op het vasteland van Australië zijn er emoes in overvloed. Het aantal wordt op 700.000 geschat. Op Tasmanië zijn de aantallen echter gedecimeerd door toedoen van Europese kolonisten. De IUCN heeft de emoe geclassificeerd als niet bedreigd.

 

Adopteer deze Emoe