en fr

Vosmangoest Cynictis penicillata

Dieren in onze sanctuary

Ghanzi
Geboortedatum
01-07-2013
Datum opgevangen
07-10-2016
Ghanzi

Ghanzi was één van de vele dieren (39 in totaal) die bij een particulier in het zuiden van Nederland in beslag werden genomen door de Nederlandse autoriteiten. Alle dieren werden slecht verzorgd en de verblijven voldeden bij lange na niet aan de huisvestingseisen;  ook waren de verblijven nat en vies en gaven zeker geen beschutting tegen de weersomstandigheden.


Vosmangoest - De Zonnegloed - Dierenpark - Dieren opvangcentrum - Sanctuary Adopteer deze Vosmangoest

Kenmerken

Grootte:
40cm - staart 30 cm
Voedsel:
rat, vogel, slang, hagedis, insect, ei, bes, fruit
Gewicht:
440 - 800 gr
Leeftijd:
Tot 15 jaar in de natuur
Draagtijd:
42 -57 dagen
Status:
Niet bedreigd
Familie:
Vosmangoest
Leefgebied:
Zuid-Afrika

Leefgebied

Vosmangoesten komen voor in Namibië, Botswana en Zimbabwe. Ze leven in holen, vooral in het open land met hier en daar wat begroeiing. Soms zijn dit holen van andere dieren maar meestal maakt de vosmangoest zijn eigen hol.

Leefgebied vosmangoest

Ze graven dan een gangenstelsel en deze gangenstelsels kunnen een oppervlakte halen van 50 m2 met een diepte van 1,5 meter. In zo'n gangenstelsel kunnen dan ook 40 in- en uitgangen zijn.

Uiterlijk

In de zomer is de vacht van de vosmangoest roder van kleur dan in de winter. In de wintermaanden is de vacht geler van kleur en dikker en langer.

  

De voorpoten zijn bijna kaal, de achterpoten hebben meer beharing. Het staartpuntje van de vosmangoest is altijd wit.

Voortbeweging

De vosmangoest loopt op vier poten. Met deze poten kan hij erg goed zijn hele gangenstelsel graven. Verder houdt hij er van om languit in de zon te liggen.

Wetenswaardigheden

Vosmangoesten gebruiken hun staart om met elkaar te communiceren door hem omhoog te steken of heen en weer te bewegen.
's Zomers is de vacht roder van kleur. In de wintermaanden is de vacht geler van kleur.
Ze graven gangenstelsels tot wel 50 m2 op een diepte van 1,5 meter.
Voedsel in de natuur
De vosmangoest is een carnivoor. In de natuur eten vosmangoesten insecten en andere ongewervelde dieren, slangen, vogeltjes, schildpadden, hagedissen, kleine knaagdieren en zoogdieren.

Gedrag

Ze zijn heel sociaal en leven in grote families bij elkaar. Soms zijn er ook niet-familieleden bij de groep betrokken.

Het grootste gedeelte van de dag besteedt de vosmangoest aan het zoeken naar voedsel. Voordat ze hiermee beginnen, rusten ze vaak even uit in de zon. Als het zonnig en warm is wordt er eerder begonnen met het zoeken naar voedsel dan als het slechter weer is. De vosmangoest is meestal stil, maar tijdens gevechten kan hij ook schreeuwen. Wanneer ze bedreigd worden grommen ze en af en toe blaffen en spinnen ze ook.

Predatie

De vosmangoest wordt veel gegeten door jakhalzen.

Voortplanting in de natuur

Vosmangoesten paren in begin juli. De paring duurt ongeveer 30 tot 60 seconden en hierbij maakt het mannetje een knorrend geluid. Het vrouwtje likt hierbij constant de nek en de oren van het mannetje. De draagtijd duurt vervolgens 42 tot 57 dagen. Na deze draagtijd worden er één tot drie jongen geboren in de nestkamer die zich in het gangenstelsel bevindt. Het spenen duurt ongeveer tien weken. Als de jongen één jaar oud zijn kunnen ze zich ook voortplanten.

Bedreiging

De vosmangoest is momenteel niet beschermd of bedreigd en staat dus ook niet op een appendix van CITES.

Adopteer deze Vosmangoest